Een uurtje zon…

Een uurtje zon…

Een uurtje zon… De hoeveelheid energie die uit een uur zon op het aardoppervlakte valt, is in theorie  voldoende om te voorzien in de energiebehoefte van de hele wereld gedurende een heel jaar! Geen wonder dat steeds vaker zonnepanelen worden geplaatst....

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.