5 vragen over de ziekte­verzuim­verzekering

door | okt 7, 2020 | Zakelijk

Een ziekte­verzuim­verzekering is geen overbodige luxe in het mkb. Een zieke werknemer kan uw bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuim­verzekering dekt u de loondoorbetaling bij ziekte van uw personeel. Vijf vragen en antwoorden.

1. Ziekte­verzuim­verzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 250 euro per dag! U bent namelijk wettelijk verplicht om het loon door te betalen. Een zieke werknemer betaalt u minimaal 70 procent van zijn loon. In uw cao kan een hoger percentage staan. Daarnaast zijn er nog extra kosten bij ziekte­verzuim.

Productieverlies door zieke werknemer

Naast doorlopende loonkosten, moet u mogelijk een vervanger inhuren en heeft u vaak te maken met productieverlies. Ook moet u als werkgever uw best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.

Een verzuim­verzekering dekt een deel van die kosten. U krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat u moet doorbetalen aan uw zieke werknemer. Daarnaast wordt u door veel verzekeraars geholpen bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. 

Ziekte­verzuim­verzekering met arbodienst

U kunt ook een ziekte­verzuim­verzekering met arbodienstverlening afsluiten. Een arbodienst helpt u om een zieke werknemer vanaf de eerste verzuim­dag te begeleiden. Daarmee bent u zeker van de juiste zorg bij verzuim.

Wachtdagen bij ziekte­verzuim

Volgens de wet mag u na ziekmelding twee wachtdagen instellen. Die dagen krijgt een werknemer niet doorbetaald. Dit is om kortdurend ziekte­verzuim (zogenoemde baaldagen) te voorkomen. De wachtdagen moeten wel in uw cao of in de arbeids­overeenkomst staan.

2. Wat is de dekking van een verzuim­verzekering?

Als u een verzuim­verzekering neemt, kunt u een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent van de loonkosten. U kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar.

Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de loonheffingen die gewoon doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

3. Verzuim­verzekering en eigen risico, hoe zit dat?

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuim­verzekering) is dit een eigen risico in de vorm van een aantal extra wachtdagen. Dit zijn andere wachtdagen dan de wettelijke wachtdagen (baaldagen) die hierboven werden genoemd.

Conventionele verzuim­verzekering

Bij een conventionele verzuim­verzekering kunt u kiezen uit een bepaald aantal werkdagen aan eigen risico. Bij een kortere eigenrisicoperiode moet u rekening houden met een hogere premie, maar daarbij loopt u wel minder risico.

Als de duur van de loondoorbetaling het eigen risico in werkdagen overschrijdt, dan start de afgesproken uitkering. De hoogte van de uitkering is onder meer afhankelijk van het dekkingspercentage.

Verzuim­protocol

In een verzuim­protocol legt u samen met uw werknemers de spelregels vast die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding en het contact met de arbodienst.

Stoploss dekking

In sommige gevallen is er sprake van een eigen risico in geld. Dit heet een stoploss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden voor grotere bedrijven. Vraag uw verzekerings­adviseur welke dekking het beste bij uw bedrijf past.

4. Wat zijn de kosten van een verzuim­verzekering?

De premie van een ziekte­verzuim­verzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom van uw personeel.

Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar de sector van uw bedrijf, de samenstelling van uw personeel en uw verzuim­cijfers van de laatste jaren. Als u kiest voor een ziekte­verzuim­verzekering met arbodienstverlening, betaalt u vaak ook abonnementskosten voor de arbodienst. U voorkomt hiermee wel dubbele kosten en misverstanden tijdens de verzuim­begeleiding. 

5. Is een verzuim­verzekering verplicht?

Een ziekte­verzuim­verzekering is (nog) niet wettelijk verplicht. Of het verstandig is om een verzuim­verzekering af te sluiten en in welke vorm, hangt af van meerdere factoren.

Financiële draagkracht

Daarbij speelt onder meer de financiële draagkracht van uw bedrijf een rol. Kan uw bedrijf de verzuim­kosten zelf opvangen? Ook als meerdere werknemers langdurig ziek zijn? Breng uw risico in kaart en voorkom vervelende verrassingen.

Ziekte­verzuim­verzekering kiezen, 3 tips

Als u een ziekte­verzuim­verzekering gaat afsluiten, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende aandachtspunten.

  • Hoe vind ik een goede ziekte­verzuim­verzekering? Het is belangrijk om u hierover te laten adviseren door een expert. Een verzekeringsadviseur kan samen met u bepalen hoe groot het risico is en welke verzekering het beste bij uw situatie past.
  • Wat is een MKB verzuim-ontzorg­verzekering? Om ondernemers in het MKB en hun personeel te beschermen heeft de overheid samen met werkgevers en verzekeraars een aantal eisen opgesteld. Een MKB verzuim-ontzorg­verzekering voldoet aan die eisen. Met zo’n verzekering bent u zeker van de juiste zorg rondom verzuim.
  • Wat zijn nuttige aanvullingen op een verzuim­verzekering? Naast een verzuim­verzekering zijn er nog meer verzekeringen die nuttig kunnen zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel, zoals een Ziektewet-eigenrisico­verzekering en een collectieve WIA-verzekering.

Bron: ondernemen met personeel

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.