5 vragen over de ziekteverzuimverzekering

door | dec 20, 2019 | Zakelijk

Een ziekteverzuimverzekering is geen overbodige luxe in het MKB. Een zieke werknemer kan uw bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuimverzekering dekt u de loondoorbetaling bij ziekte van uw personeel. Vijf vragen en antwoorden.

1. Ziekteverzuimverzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 250 euro per dag! U bent namelijk wettelijk verplicht om het loon doot te betalen. Daarbij gaat het om minimaal 70 procent van het loon. In uw cao kan een hoger percentage staan.

Naast doorlopende loonkosten, moet u mogelijk een vervanger inhuren en heeft u vaak te maken met productieverlies. Ook moet u als werkgever uw best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.

Een verzuimverzekering dekt een deel van die kosten. U krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat u moet doorbetalen aan uw zieke werknemer. Daarnaast wordt u door veel verzekeraars geholpen bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

zorgkosten

Arbodienstverlening

Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan kan die in samenwerking met u een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag begeleiden.

Let op! Volgens de wet mag u twee wachtdagen instellen. Die dagen krijgt een werknemer niet doorbetaald. Dit is om kortdurend ziekteverzuim (zogenoemde baaldagen) te voorkomen. De wachtdagen moeten dan wel in de cao of in de arbeidsovereenkomst staan.

 

2. Wat is de dekking van een verzuimverzekering?

Voor de verzekering kunt u een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent. U kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar.

Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de loonheffingen die gewoon doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

3. Verzuimverzekering en eigen risico, hoe zit dat?

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuimverzekering) is dit een eigen risico in de vorm van een aantal extra wachtdagen. Let op: dit zijn andere wachtdagen dan de wettelijke die hierboven werden genoemd.

Conventionele verzuimverzekering

Bij een conventionele verzuimverzekering kunt u kiezen uit een bepaald aantal werkdagen aan eigen risico. Bij een kortere eigenrisicoperiode moet u rekening houden met een hogere premie, maar daarbij loopt u wel minder risico.

Als de duur van de loondoorbetaling het eigen risico in werkdagen overschrijdt, dan komt de verzekering tot uitkering. De hoogte van de uitkering is onder meer afhankelijk van het dekkingspercentage. 

Stoploss dekking

Bij sommige gevallen is er sprake van een eigen risico in geld. Dit heet een stoploss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden voor grotere bedrijven. Vraag uw verzekeringsadviseur welke dekking het beste bij uw bedrijf past.

4. Wat zijn de kosten van een verzuimverzekering?

De premie van een ziekteverzuimverzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom van uw personeel.

Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar de sector van uw bedrijf, de samenstelling van uw personeel en het ziekteverzuimverleden van uw bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen naar de ziekteverzuimcijfers van de laatste jaren.

Ten slotte kunt u abonnementskosten verwachten voor de arbodienstverlening. Dit hangt af van het verzekeringspakket dat u samenstelt.

5. Is een verzuimverzekering verplicht?

Een ziekteverzuimverzekering is (nog) niet wettelijk verplicht. In de praktijk blijkt wel dat de meerderheid van de werkgevers een verzuimverzekering heeft. Of het verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten en in welke vorm, hangt af van meerdere factoren.

Daarbij speelt onder meer de financiële draagkracht van uw bedrijf een rol. Het is belangrijk om u hierover goed te laten adviseren. Een adviseur kan samen met u bepalen hoe groot het risico is en welke verzekering het beste bij uw situatie past.

Tips

  • Kies bijvoorbeeld voor een MKB-verzuim-0ntzorgverzekering. Deze verzuimverzekering is gericht op het MKB en voldoet aan belangrijke voorwaarden van de overheid.

  • Naast een verzuimverzekering zijn er nog meer verzekeringen die nuttig kunnen zijn bij arbeidsongeschiktheid van personeel, zoals een Ziektewet-eigenrisicoverzekering en een collectieve WIA-verzekering.

Bron: Ondernemen met Personeel

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.