6 tips: inzicht in uw verzekeringsdekking in coronatijd

door | mei 29, 2020 | Particulier, Zakelijk

Heeft u door de coronacrisis misschien tijdelijk minder inkomen en heeft u moeite met het betalen van de verzekeringespremies? Of vraagt u zich af of uw schade wel gedekt is in deze coronatijd? Lees de zes tips van de AFM en krijg inzicht in de dekking van uw verzekeringen. 

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor iedereen. Het is mogelijk dat u door deze crisis tijdelijk minder inkomen heeft en daardoor moeite heeft met het betalen van verzekeringspremies. Of u vraagt zich af in hoeverre uw verzekering schade door corona(maatregelen) dekt.

Hieronder zes tips over verzekeringen in coronatijd. Ze zijn opgesteld door EIOPA, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen.

 1. Controleer uw polis
  Controleer uw polisdocumenten om er zeker van te zijn dat u de juiste dekking heeft: wat is er inbegrepen en – belangrijker – wat is uitgesloten?
 2. Ken uw contractuele verplichtingen
  Neem contact op met uw verzekeraar of intermediair als u niet aan uw contractuele verplichtingen kunt voldoen, bijvoorbeeld als u betalingsproblemen ondervindt. Zij kunnen u informeren over de mogelijke gevolgen of de verschillende opties en kunnen maatregelen treffen om u te helpen.
 3. Lees meer over noodmaatregelen
  Controleer of uw verzekeraar, intermediair of de overheid maatregelen heeft doorgevoerd, zoals wijzigingen in de schadebeheerprocedures. Dit maakt het makkelijker om eventuele problemen met uw polis aan te pakken.
 4. Pas op voor oplichting
  Als u een aanbod ontvangt, lees dan alle gegevens aandachtig door. Wees voorzichtig met elektronische berichten of online-diensten, vooral als u hier nog niet eerder gebruik van heeft gemaakt. Tekenen van oplichting zijn:
  • aanbod klinkt te mooi om waar te zijn;
  • onnodige druk;
  • verzoek om persoonlijke informatie te verschaffen, bijvoorbeeld gebruikersnaam, wachtwoord, persoonsgegevens of financiële gegevens.
 5. Raak niet in paniek als uw verzekeringsbeleggingsproduct minder waard is geworden
  De aandelenmarkten zijn momenteel flink in beweging en dat kan nog wel even duren. Als u zich zorgen maakt over de waardedaling van uw product dan wel of het product nog geschikt is voor u, overleg dan eerst met uw verzekeraar of intermediair voordat u actie onderneemt.
 6. Neem bij twijfel contact op met uw verzekeraar of intermediair
  Uw verzekeraar of intermediair zit klaar om uw belangen te bewaken, u te informeren en uw vragen te beantwoorden. 

Bron: AFM

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.