AOV zzp’ers strijdig met EU-recht

door | mei 29, 2020 | Zakelijk

In het pensioenakkoord hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers moet komen. Een aparte AOV voor zzp’ers is echter strijdig met EU-recht, blijkt uit een juridische analyse in opdracht van de Werkvereniging.

De Werkvereniging is naar eigen zeggen de grootste belangenorganisatie van zzp’ers. De vereniging heeft laten toetsen of een aparte AOV voor zzp’ers wel mogelijk is. Hieruit is gebleken dat een AOV uitsluitend voor zelfstandigen op meerdere punten in strijd is met Europees Recht.

Volgens Roos Wouters van de Werkvereniging is het voorstel niet houdbaar als het wordt getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag. “Wij hebben laten kijken naar deze Europese wetgeving en naar diverse arresten. De conclusie is dat een verplichte AOV enkel en alleen voor zelfstandigen een ongerechtvaardigde belemmering voor de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten vormt. Bovendien wordt met dit voorstel inbreuk gemaakt op de grondrechtelijke vrijheid van ondernemerschap, zoals is vastgelegd in het EU-Handvest.”

De Werkvereniging wil dat het kabinet het voorstel van tafel haalt. Uit een enquête van de Werkvereniging blijkt dat 78 procent van de zzp’ers zo’n verzekering ook helemaal niet wil.

Bron: Taxlive

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.