Appartementseigenaar krijgt geen dekking inboedelverzekering voor gietvloer

door | sep 16, 2020 | Particulier

Aegon hoeft de schade aan een gietvloer in een appartement niet te vergoeden, omdat die niet onder de dekking van de inboedelverzekering valt. De eigenaar van het appartement dacht verzekerd te zijn voor schade aan de vloer omdat een medewerker van de verzekeraar dit zou hebben gezegd voordat hij de verzekering afsloot. Of dit daadwerkelijk is gemeld, staat niet vast. De verzekeraar hoeft daarom geen 2.000 euro neer te tellen.

De appartementseigenaar sloot de inboedelverzekering begin vorig jaar online af bij de schadeverzekeraar na eerst telefonisch contact te hebben opgenomen. Hij was in de veronderstelling dat zijn volledige inboedel was verzekerd. Voor losstaande spullen was dit inderdaad aan de orde; voor de vloer niet omdat het hier een woningverbetering betreft waarvoor het noodzakelijk was het zogeheten appartementseigenarenbelang te verzekeren. Dit was niet gebeurd.

Vloer valt niet onder dekking

appartement

Toen schade ontstond aan de vloer weigerde de verzekeraar dekking, omdat de vloer een onderdeel is dat vastzit aan de woning en daarom feitelijk tot de opstal behoort. De man was het hiermee niet eens en meent dat de medewerker van de verzekeraar een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven door te melden dat eventuele schade aan de gietvloer onder de dekking valt. Of dit al dan niet gemeld is, is niet vast komen te staan. Echter, staat wel vast dat de man de verzekeringsvoorwaarden heef ontvangen en daarin staat duidelijk vermeld dat bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Daaruit blijkt dat de betreffende vloer niet verzekerd is.

Geen sprake van toerekenbaar tekortschieten

Ook wees de verzekerde erop dat tijdens de aanvraag van de verzekering geen duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende dekkingen. Ook al heeft de verzekeraar nadien aanpassingen gedaan op de website, er is volgens de geschillencommissie van Kifid geen sprake van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst. De man draait daarom zelf voor de schade op. De uitspraak is niet-bindend.

Bron: AMweb

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.