Asbest: wat als iets niet te verzekeren is?

door | aug 15, 2019 | Particulier, Zakelijk

Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet om het dakbedekkingsmateriaal uit te bannen verworpen. Er is alsnog alle reden om bij de aankoop van een woning of gebouw gedegen te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Wij leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk.

asbestAsbestdelen zijn gevaarlijk

In gebouwen en daken van woningen is in het verleden veelvuldig asbesthoudend materiaal verwerkt. Asbest heeft een sterk brandvertragende werking. In vaste vorm levert asbest geen gevaar op voor de gezondheid. Maar zodra asbest in losse deeltjes uiteenvalt, kan dit vele jaren nadat iemand hiermee in aanraking is gekomen tot dodelijke ziektes leiden. In Nederland sterven naar schatting jaarlijks 1.600 mensen aan ziektes als gevolg van contact met asbest.

Bij brand komt asbest vrij

Indien bij een brand van een gebouw asbest vrijkomt, dan zullen asbestdelen over een groter gebied uitwaaieren. Gelet op het risico voor de gezondheid moeten al deze losse delen opgeruimd worden. De kosten hiervan zijn over het algemeen zeer fors. Bij woningen zijn deze opruimingskosten meestal meeverzekerd. Maar bij panden die bedrijfsmatig in gebruik zijn, zijn verzekeraars steeds minder bereid alle kosten voor hun rekening te nemen.

De overheid wilde asbestdaken verbieden. De Tweede Kamer was al akkoord met een wet die eigenaren zou dwingen om binnen een aantal jaren alle asbestdaken te verwijderen. Op het laatste moment heeft de Eerste Kamer deze wet tegengehouden. Hierdoor is niet duidelijk of en zo ja wanneer er opnieuw een traject wordt gestart om bij wet af te dwingen dat asbestdaken worden vervangen.

Pand met asbest gekocht. Wat nu?

Een praktijkvoorbeeld: Een relatie koopt een bedrijfspand. Pas na aankoop ontdekt de koper dat in het pand op diverse plaatsen asbest is verwerkt. De nieuwe eigenaar wil natuurlijk het pand tegen brand verzekeren. De ene na de andere verzekeraar weigert echter dit risico te accepteren. Het lukt de relatie niet om een normale brandverzekering tegen normale tarieven af te sluiten.

Met heel veel inspanning lukt het om een verzekeringsmaatschappij bereid te vinden uit coulance voor een periode van twee jaar dit pand tegen de risico’s van brand te verzekeren. Daarmee heeft de relatie binnen deze periode een voor hem belangrijke zekerheid gekregen en tegelijkertijd ook de druk om binnen twee jaar al het asbest uit zijn pand te verwijderen!

Advies: doe goed onderzoek

Het klinkt als een voor de hand liggend advies: gaat u een pand kopen, laat dit dan bouwkundig goed onderzoeken voordat u de koop afsluit. Kijk niet alleen naar de vraag of in het pand asbest verwerkt is, maar ook naar zaken als de kwaliteit van de funderingen. Naar schatting rond 1 miljoen woningen hebben op dit moment door droogte en aardbevingen problemen met de funderingen.

Asbest, funderingsproblemen, zwamvorming. Het zijn allemaal zaken die tot hoge kosten kunnen leiden. Dat is niet erg wanneer bij het bepalen van de koopsom van het pand hiermee rekening is gehouden. Maar het is de bekende “kat in de zak” indien pas na aankoop dit soort zaken wordt ontdekt. Daarom ons advies om altijd een bouwkundige keuring uit te laten voeren voordat u een woning of gebouw koopt.

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.