Bedrijfsverzekering: is niet of minder betalen mogelijk?

door | mrt 19, 2020 | Zakelijk

Het zijn rare tijden voor ondernemers. Vele zien de omzet dalen en krijgen minder liquiditeit. Hoe zit het met de jaarverrekening van de bedrijfsverzekeringen en wat als een onderneming zijn premie niet kan betalen?

Heeft verzekeringnemer recht om verlaging van jaarpremie te vragen?

Voor diverse bedrijfsschadeverzekeringen geldt een jaarpremie gebaseerd op de verwachtte omzet. In de voorwaarden van de verzekering staat in veel gevallen dat er eens per jaar een moment van verrekening zal plaatsvinden. Als gevolg van de preventieve maatregelen in het kader van het Coronavirus zijn er een groot aantal ondernemingen die nu geheel geen inkomsten hebben en waarvan vrijwel zeker is dat hun jaaromzet lager is dan eerder verwacht. De vraag is of deze bedrijven van de betreffende verzekeraar tussentijds een verlaging van de verwachte jaaromzet en dus van de nominale maandelijkse premie kunnen vragen.

Hoewel de polisvoorwaarden wellicht anders indiceren is Bureau DFO van oordeel dat wanneer de ondernemer aannemelijk kan maken dat als gevolg van de huidige omstandigheden zijn jaaromzet in relevante mate lager zal zijn dan eerder verwacht, een verzekeraar verplicht is aan dit verzoek mee te werken. Dit is ook in lijn met het overheidsbeleid om ondernemers maximaal tegemoet te komen om de financiële klappen die men krijgt op te vangen.

Heeft de verzekeringnemer recht om betaling van premies uit te stellen?

Ondernemers die op dit moment geen inkomsten hebben, kunnen problemen gaan ondervinden bij het betalen van verzekeringspremies. Vanuit het Verbond van Verzekeraars is (nog) niet het beleid gecommuniceerd waarbij verzekeringsmaatschappijen ondernemers op dit punt tegemoet willen komen.

Uiteraard kan een financieel adviseur in overleg treden met een risicodrager over individuele klanten. Wij taxeren dat een aantal aanbieders bereid zullen zijn dit soort verzoeken vanuit een positieve grondhouding te beoordelen. Maar op dit moment bestaat er geen ‘recht’ op premie uitstel.

Wel is het belangrijk dat de adviseurs klanten waarbij een dreiging ontstaat dat zij deze premies niet tijdig meer kunnen betalen, actief gaan informeren en ondersteunen om onverzekerbaarheid te voorkomen. Bijvoorbeeld door deze ondernemers te helpen gebruik te maken van de kredietfaciliteiten die de overheid nu ter beschikking stelt.

Bron: DFO

Meer nieuws en actualiteiten over corona en verzekeringen of financiën vindt u op onze overzichtspagina commitmentverzekeringen.nl/corona

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.