Beroepsziekten in Nederland, 4 tips voor werkgevers

door | jan 12, 2021 | Zakelijk

Een groot deel van het ziekte­verzuim in Nederland wordt veroorzaakt door beroepsziekten. Welke ziekten komen vaak voor? Wat kun je ertegen doen als ondernemer met personeel? Benut deze tips.

Beroepsziekten in Nederland

Een beroepsziekte is een ziekte die vooral wordt veroorzaakt door het werk dat iemand doet. Ieder beroep heeft zo zijn eigen risico’s. De meeste beroepsziekten in Nederland hebben te maken met mentale overbelasting en werkstress. Daarnaast zijn er vaak blessures aan de schouder en elleboog door fysieke belasting en herhaalde bewegingen.

Psychisch verzuim

Ruim 60 procent van alle beroepsziekten in Nederland is psychisch. De belangrijkste psychische aandoeningen zijn overspanning en burn-out, op ruime afstand gevolg door posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie.

Beroepsziekten per branche

Ziekten die vaak voorkomen kunnen flink verschillen per beroep. In bepaalde branches loop je meer risico dan in andere. In de bouw is het risico het grootst. De meeste beroepsziekten worden gemeld in de:

 1. Bouwnijverheid
 2. Industrie
 3. Energievoorziening
 4. Financiële dienstverlening
 5. Gezondheidszorg
 6. Maatschappelijke dienstverlening

Risicofactoren

Om de kans op een beroepsziekte te verkleinen binnen uw bedrijf is het belangrijk vast te stellen wat de oorzaken kunnen zijn. In het rapport Beroepsziekten in cijfers 2020 worden de belangrijkste risicofactoren genoemd. Het is duidelijk dat ’te veel werk’ met 25 procent de grootste risicofactor is binnen bedrijven.

4 tips voor werkgevers

Ga na wat u als werkgever kunt doen om de kans op een beroepsziekte te verkleinen. Benut de volgende tips.

Tip 1. Beperk werkstress

Werkstress is een van de belangrijkste oorzaken van verzuim. Hoe kunt u werkstress beperken?

 • Let op signalen dat een werknemer dreigt uit te vallen met werkstress.
 • Ga op tijd in gesprek en probeer de werkdruk aan te passen. Zeker als uw werknemer al een paar keer ziek is geweest is het slim een verzuim­gesprek te voeren.
 • Door aandacht te hebben voor uw werknemer en samen oplossingen te zoeken kunt u mogelijk voorkomen dat hij overspannen raakt.

Tip 2. Zorg voor de juiste belasting

In bepaalde bedrijven is fysieke belasting een groot risico. Wat kunt u doen?

 • Maak een goed werkrooster en geef voldoende pauzes.
 • Geef instructies over de juiste werkhouding.
 • Zorg ook voor afwisselend werk. Zo voorkomt u blessures door herhaalde beweging.
 • Bied ruimte voor ontspanning op het werk.

Ook thuiswerkers moeten een goede werkplek hebben.

Tip 3. Maak een RI&E

Volgens de Arbowet moet u een beleid voeren om uw werknemers veilig en gezond te houden. Heeft u al een eigen arbobeleid? Denk in ieder geval aan deze punten:

 • Maak een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Ga na wat de risico’s zijn binnen uw bedrijf en bepaal hoe u deze risico’s gaat minimaliseren.
 • Neem veelvoorkomende beroepsziekten in uw branche op in uw RI&E. Beschrijf hoe u ze wil voorkomen binnen uw bedrijf.
 • Stel een preventiemedewerker aan om u te helpen bij de uitvoering van uw arbobeleid.

Tip 4. Geef de juiste begeleiding

De rol van een leidinggevende is heel belangrijk bij het voorkomen van beroepsziekten. Wat kunt u als leidinggevende doen?

 • Geef werknemers de ruimte voor een goede werk-privé-balans. Help uw werknemers hun grenzen te bewaken.
 • Maak duidelijke afspraken over het gewenste resultaat. Werk bijvoorbeeld met KPI’s die passen bij de werknemer: haalbare, meetbare en concrete doelen.
 • Wees duidelijk over de verwachtingen en werktijden. Ook over wanneer er niet gewerkt wordt. En geef zelf het goede voorbeeld.

Gevolgen beroepsziekte

Een werknemer met een beroepsziekte kunt u voor lange tijd kwijt zijn. Bij 86 procent van de werknemers met een gemelde beroepsziekte is sprake van arbeidsongeschiktheid. Vaak met langdurig verzuim als gevolg. Bij 5 procent van de werknemers gaat het namelijk zelfs om blijvende arbeidsongeschiktheid.

Langdurig verzuim is heel vervelend voor de werknemer, maar ook voor u. Het kost veel tijd, geld én nachtrust. De kosten door beroepsziekten kunnen flink oplopen. U bent als werkgever namelijk verplicht om een zieke werknemer twee jaar lang zijn loon door te betalen.

Verzekering tegen verzuim

Loondoorbetaling bij ziekte kunt u afdekken met een verzuim­verzekering. Onze collega’s weten hier alles van. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bron: Ondernemen met personeel

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.