Elektrische auto’s: wat gaan de verzekeringspremies doen?

door | jan 13, 2020 | Particulier, Zakelijk

Het aantal elektrische auto’s stijgt snel. Verwacht wordt dat in 2020 veel autofabrikanten met nieuwe modellen komen van auto’s die volledig elektrisch rijden. Op dit moment is nog onduidelijk wat de toename van elektrische auto’s op de Nederlandse wegen gaat betekenen voor de verzekeringspremies van dit type auto.

Schadecijfer bepaalt de hoogte van de premie

De meeste verzekeringsmaatschappijen maken nauwelijks rendement op autoverzekeringen. De bedrijfskosten en de schade-uitkeringen samen leverden de afgelopen jaren voor een groot aantal verzekeraars dik verlies op.

De hoogte van de premie wordt vooral bepaald door de hoogte van de schades die de verzekeringsmaatschappij moet uitkeren. De schadelast is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Letselschades bijvoorbeeld worden steeds duurder, onder andere doordat het aan slachtoffers toegekende smartengeld meer in lijn wordt gebracht met de landen om ons heen en door de toenemende buitengerechtelijke kosten. Verder worden reparaties aan auto’s duurder als gevolg van de elektronica die in auto’s is verwerkt en omdat reparaties vaak bestaan uit het vervangen van complete onderdelen. Er komen steeds meer technologisch geavanceerde veiligheidsmaatregelen, zoals ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems), die voor een deel zelfs verplicht worden voor nieuwe auto’s. Dure technologie waarvoor bij reparatie hoge kosten worden berekend.

Hoe zal de schadelast zich bij elektrische auto’s ontwikkelen

Op dit moment is er nog geen goed beeld hoe de schadelast zich gaat ontwikkelen met de toename van elektrische auto’s. Aan de ene kant zijn er de nieuwe (dure) veiligheidssystemen; denk aan automatische remsystemen, stuurcorrectie, etc. Maar er mag aan de andere kant worden verwacht dat deze de kans op verkeersschades kleiner maken.

Maar een andere eigenschap van de elektrische auto is dat deze (veel) stiller is dan benzineauto’s. Er wordt rekening mee gehouden dat dit de kans groter maakt dat voetgangers en fietsers minder snel merken dat er een auto in de buurt is, wat de kans op ongevallen weer groter maakt.

Een belangrijk en kostbaar onderdeel van de elektrische auto is de batterij. Wordt deze batterij bij een aanrijding beschadigd dan zijn de kosten voor herstel aanzienlijk. Hetzelfde geldt voor voorruiten die steeds meer het karakter krijgen van “computerschermen”. Raakt een ruit beschadigd dan is reparatie vaak niet meer mogelijk en dient deze in zijn geheel te worden vervangen en opnieuw ingeregeld (gekalibreerd) te worden.

Een ander onzeker punt is de levensduur van elektrische auto’s. Omdat een elektrische auto minder onderdelen heeft die slijten dan auto’s met benzinemotoren, is de verwachting dat elektrische auto’s (veel) langer meegaan dan auto’s die op benzine rijden. Dit betekent dat ook de afschrijvingstabellen voor dit type auto anders worden en dat het verstandig kan zijn om de elektrische auto langer “allrisk” te verzekeren dan tot nu toe gebruikelijk was.

Wij zoeken het graag voor u uit

De verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn op dit moment nog “zoekende” naar wat een verantwoorde premie is. Hierdoor kunnen er relevante verschillen ontstaan in zowel de hoogte van de premie als in de voorwaarden. Indien u overgaat op een elektrische auto is het dus belangrijk om een goede marktvergelijking te doen. Ons kantoor beschikt op “dagbasis” over de informatie van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen.

Indien u contact met ons opneemt, voeren wij voor u graag een grondige vergelijking uit. We horen graag van u!

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.