Geen vergoeding bij te vroege annulering reis

door | dec 9, 2020 | Particulier

Een klant die in maart een voor juli geplande vakantiereis annuleerde, heeft terecht geen vergoeding gekregen uit zijn annuleringsverzekering bij Aegon, oordeelt Kifid. 

Consument heeft een reisverzekering met annuleringsdekking. Hij heeft in november 2019 een reis naar Italië geboekt voor de periode 6 tot en met 24 juli 2020. Op 19 maart 2020 heeft hij de reis geannuleerd vanwege het negatieve reisadvies in verband met het coronavirus. Vervolgens heeft hij een claim ingediend bij Aegon om de annuleringskosten terug te krijgen. Verzekeraar heeft deze claim afgewezen, omdat er geen sprake zou zijn van een onvoorziene bijzondere omstandigheid in de zin van de verzekeringsvoorwaarden.

De Commissie oordeelt dat “Verzekeraar de claim heeft mogen afwijzen, omdat het op 19 maart 2020 niet zeker was dat de onvoorziene omstandigheid zich op het moment van aanvang van de reis zou voordoen. Het tijdstip van de reis is daarbij van belang, niet het tijdstip van annuleren, omdat de annuleringsverzekering samenhangt met de reis. Dat Consument is afgegaan op informatie die door zijn tussenpersoon is verstrekt, kan Verzekeraar niet worden toegerekend. Uit de toelichting van Verzekeraar blijkt dat de informatie zoals de tussenpersoon op 19 maart 2020 aan Consument had verstrekt, bedoeld was om tussenpersonen te informeren over de dekkingsaanpassing op annuleringsverzekeringen voor reizen die geboekt worden op of na 14 maart 2020. Dat de tussenpersoon deze informatie heeft doorgestuurd zonder nadere uitleg of zonder verdere navraag te doen bij Verzekeraar, kan Verzekeraar niet worden toegerekend. De Commissie wijst de vordering (1.393 euro, red.) af”.

De Commissie: “De Voorwaarden bieden de mogelijkheid om te annuleren wanneer er sprake is van een onvoorziene bijzondere omstandigheid. Hieronder valt ook een reisadvies met code oranje of rood, afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in verband met het coronavirus. Een redelijke uitleg van de Voorwaarden brengt mee dat deze omstandigheid zich moet voordoen kort vóór of op het moment dat de voorgenomen reis begint.

“Op het moment dat Consument de reis annuleerde (19 maart 2020) was nog niet duidelijk of de reis wel kon doorgaan. Op het moment van annuleren had het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies afgegeven voor Italië (code oranje en code rood),maar de maand juli 2020 lag toen nog in de toekomst en het was niet zeker of het reisadvies ook voor die maand zou gelden.

“Bovendien geldt dat als Consument de zaak op zijn beloop had gelaten en een aantal dagen voor de aanvang van de reis een beroep op de annuleringsdekking had gedaan, Verzekeraar dan niet tot uitkering zou zijn gehouden. Dit geldt ook als dan code oranje of geel had gegolden voor reizen naar Italië. Consument had dan namelijk een beroep kunnen doen op een andere voorziening of regeling als bedoeld in artikel 2.5 van de Voorwaarden. De reisorganisatie had hem immers medegedeeld dat als de reis niet zou kunnen doorgaan, de vakantie gratis kon worden omgeboekt en Consument een voucher kon krijgen.”

Bron: Kifid en VVPonline

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.