Goederen van de werkgever thuis bij de werknemer?

door | mrt 27, 2020 | Zakelijk

Veel kantoren staan leeg. Computers, stoelen en printers zijn tijdelijk massaal verhuisd naar de woningen van de werknemers. Daarnaast zijn er werknemers die hun privé auto gebruiken om tijdelijk te bezorgen. Hoe zit dat eigenlijk verzekeringstechnisch?

Leegstaand kantoorgebouw

Allereerst dat leegstaande kantoorgebouw. De meeste verzekeraars bieden dan geen of een beperkte dekking (bijvoorbeeld alleen branddekking). Dus overleg met de verzekeraar is meer dan wenselijk.

Inventaris en goederen

Dan de inventaris/goederen. De polisvoorwaarden verschillen sterk. Maar in veel voorwaarden staat een dekking voor zaken van verzekerden die tijdelijk (bijvoorbeeld drie maanden) elders verblijven. Vervolgens kunnen er wel weer beperkingen zijn per soort plek waar de goederen tijdelijk verblijven.

U zal om de dekking in de specifieke omstandigheden te controleren dus even in de voorwaarden moeten duiken.

Inboedelverzekering

Tot slot de inboedelverzekering van de werknemer. Hierop is vaak meeverzekerd een dekking voor goederen van derden die in het huis van verzekerde verblijven en die verzekerde gebruikt tot max. bijv. € 25.000,-. Maar …..daarvan zijn dan vaak (niet altijd) weer uitgesloten de goederen van een werkgever. Ook hiervoor zal u de polisvoorwaarden moeten checken.

Bezorgdiensten

Veel ondernemers in de horeca en talloze andere branches bieden nu hun klanten aan ook de spullen te komen bezorgen. Maar hiervoor gelden andere verzekeringsvoorwaarden. En welk vervoersmiddel u hiervoor gebruikt is ook weer een belangrijke factor. Is het een bedrijfswagen of een privé voertuig? De verwachting is dat veel verzekeraars hier coulant mee om zullen gaan, maar een risico-inschatting en eventuele aanvullende verzekering op dit gebied moet zeker overwogen worden.

Wat betekent dit voor u?

Wilt u weten wat in uw geval van toepassing is, wat uw voorwaarden zijn en of u mogelijk een tijdelijke aanvullende verzekering nodig heeft? Neem dan contact met ons op.

Bron: DFO

Meer nieuws en actualiteiten over corona en verzekeringen of financiën vindt u op onze overzichtspagina commitmentverzekeringen.nl/corona

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.