Heeft u een asbest dak of een gevel met asbest? Informeer ons

door | nov 23, 2020 | Particulier, Zakelijk

Voor woningen met een asbest dak of asbest gevels hanteren verzekeringsmaatschappijen op dit moment een beleid dat onderling sterk verschilt. In dit artikel leggen wij uit wat er aan de hand is. Ook vragen wij u ons te informeren wanneer u weet dat uw woning een asbest dak of asbest gevelplaten heeft.

Gezondheidsrisico
Asbest is een stof die brandvertragend werkt. In het verleden werd asbest massaal verwerkt in isolatiemateriaal, gevelplaten en (golf-)daken. In vaste vorm is asbest niet gevaarlijk. Maar raakt het asbest beschadigd, bijvoorbeeld door een storm of een grote brand, dan ontstaan allemaal kleine deeltjes asbest. Ook door ouderdom kan asbest op enig moment gaan “slijten” waardoor kleine asbestdeeltjes loskomen. Die kleine, losse asbestdeeltjes leiden tot grote gezondheidsrisico’s voor hen die in aanraking komen met deze asbestdeeltjes.

Verbod
De overheid wil daarom komen tot een verbod op asbestdaken. De Tweede Kamer was al akkoord met een verbod op asbestdaken per 1 januari 2025. In de Eerste Kamer is dit verbod echter gesneuveld. Mede omdat vanuit de agrarische wereld, waar op bijvoorbeeld stallen en loodsen nog veel asbestplaten liggen, veel verzet was tegen deze maatregel. Onduidelijk is of na de verkiezingen van maart komend jaar een politieke meerderheid ontstaat om toch weer te komen tot een verbod dat kan rekenen op een politieke meerderheid.

Verzekeraars voeren eigen beleid
Het door bijvoorbeeld storm of brand beschadigd raken van asbestdaken kan voor verzekeringsmaatschappijen leiden tot enorme schades. Niet alleen voor de kosten van de daken zelf, maar ook voor de kosten van het opruimen van de kleine asbestdelen die over een groot gebied verspreid kunnen liggen. Voor gebouwen die bedrijfsmatig gebruikt worden is het heel lastig om dit risico nog te verzekeren.

Ook voor particuliere woningen worden verzekeringsmaatschappijen steeds kritischer. De ene maatschappij neemt in de polisvoorwaarden op dat de schade aan asbestdaken helemaal niet meer vergoed wordt. Andere maatschappijen beperken de schade tot een bepaald percentage.

Deze aanpassingen in de polisvoorwaarden worden vaak direct doorgevoerd voor mensen die een nieuwe verzekering afsluiten. Voor de relaties die al een verzekering hebben, worden de wijzigingen doorgevoerd op het moment dat de verzekering wordt verlengd.

Heeft u asbestdaken of asbestgevelplaten
Heeft u een woning waarvan het dak asbestplaten heeft of bijgebouwen (schuur) waar dit het geval is, stuur ons dan een mail waarin u ons dit laat weten. Dat geldt ook voor het geval dat u gevelplaten heeft waarin asbest is verwerkt. Na ontvangst van uw bericht zullen wij nagaan welk beleid uw huidige verzekeraar op dit punt voert.

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.