Hof bevestigt: 4,5% hypotheekrente voor familielening meer dan genoeg

door | sep 9, 2019 | Particulier

Het rekenen van 9% hypotheekrente op een ouderlijke lening was in 2015 exorbitant hoog. Dat vond eerder de rechtbank Den Haag en nu schaart in hoger beroep het gerechtshof daarachter. In een geschil met de Belastingdienst bevestigt het hof dat de huiseigenaren voor de renteaftrek maximaal mogen rekenen met een hypotheekrente van 4,5%, anderhalf keer de in 2015 gangbare rente.

renteVoor een eigen woning leende een stel in 2015 ruim € 271.000 van een van hun ouders. De hypothecaire lening kent een looptijd van 30 jaar en ze rekenen een hypotheekrente van 9%. Als ze aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan steekt de inspecteur daar echter een stokje voor. Hij komt met een naheffing. Bij de rechtbank krijgt de Belastingdienst gelijk. Een rentepercentage van 4,5 was redelijk, oordeelde de rechter in 2018.

Zakelijk lening

Het stel ging in hoger beroep. De twee vinden dat het hier gaat om een zakelijke lening. De rente daarvan zou vergelijkbaar mogen zijn met die van een persoonlijke lening. Ze stellen dat 9% aansluit bij de tarieven die ABN Amro in die periode hanteerde voor een maatwerkkrediet.

De inspecteur meent echter dat van een zakelijke overeenkomst geen sprake is. Er is volgens hem geen hoog risicoprofiel. In de overeenkomst van geldlening staat namelijk dat de man op het eerste verzoek van zijn ouders zekerheid moet verschaffen van zo hoog mogelijke rang. Volgens de inspecteur was het hoge rentepercentage enkel bedoeld om fiscale voordelen voor zowel ouders als zoon en schoondochter te regelen.

Geen persoonlijke lening

Het gerechtshof Den Haag oordeelt dat de vergelijking met de persoonlijke lening mank gaat. “Inzake het ABN Amro Bank Maatwerkkrediet neemt belanghebbende de aldaar in november 2014 gehanteerde rente, alsmede de opslagen voor bijvoorbeeld boetevrij aflossen, een-op-een over zonder aannemelijk te maken dat de omstandigheden waaronder het krediet wordt verstrekt, vergelijkbaar zijn met de onderhavige situatie.”

Het hof sluit zich daarom aan bij de overweging van de rechtbank dat een rentepercentage van 4,5% genoeg is voor de ouderlijke lening. Het gemiddelde percentage voor een hypotheek met zekerheid en een rentevaste periode van 15 jaar was in 2015 ongeveer 3%.

Gewekt vertrouwen

Het paar vindt dat de inspecteur hen het idee heeft gegeven dat de eerste aangifte gevolgd zou worden. In een gespreksverslag heeft hij opgenomen: “Bij leningen zonder zekerheid ligt het rentepercentage gemiddeld tussen de 6 percent en de 14 percent. Vergeleken daarmee is een rentepercentage van 9 percent zeker niet aan de hoge kant.”

De inspecteur weerspreekt dat sprake is van gewekt vertrouwen en het hof sluit zich daarbij aan. Na die passage staat namelijk: “De juiste hoogte van de rente is een punt waar nog naar gekeken moet worden.” Het stel mocht er niet op vertrouwen dat 9% in deze situatie als zakelijk zou worden geaccepteerd.

Bron: AMweb

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.