Laten we regelmatig even om tafel zitten

door | sep 13, 2019 | Particulier

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van uw financiële zekerheid. Om dit optimaal te kunnen doen is het verstandig dat wij periodiek met u om tafel zitten om alle belangrijke onderwerpen die van invloed kunnen zijn op uw financiële positie door te nemen.

Organisatie van zekerheid is altijd een momentopname

Ons vak is het organiseren van zekerheid. Uiteraard kunnen wij niet voorkomen dat u betrokken raakt bij bijvoorbeeld een brand in uw woning of een verkeersongeval. Door samen met u de juiste maatregelen te nemen kunnen wij proberen het risico dat zo’n calamiteit u treft te beperken en, indien het noodlot dan toch toeslaat, de financiële gevolgen hiervan zo veel mogelijk op te vangen.

Indien wij uw totale situatie hebben besproken en alles op orde hebben gemaakt, kunnen er allerlei veranderingen optreden die het wenselijk maken om aanpassingen in uw zekerheidspakket aan te brengen.

Enkele voorbeelden van veranderingen waarbij het in de praktijk nogal eens fout gaat

Wijziging begunstiging
Meer dan een derde van de huwelijken eindigt tegenwoordig in een echtscheiding. (Huwelijks)partners sluiten vaak een overlijdensrisicoverzekering af. Dit is een verzekering die bij voortijdig overlijden van een van de partners een kapitaal uitkeert. Dit kapitaal is dan bijvoorbeeld bedoeld om de hypotheekschuld in één keer af te lossen. In de verzekering is opgenomen de naam van de persoon aan wie de uitkering moet plaatsvinden. Dat noemen we de “begunstigde”.

Het komt met grote regelmaat voor dat na een scheiding vergeten wordt de naam van de begunstigde te wijzigen. Vaak is het de bedoeling dat de uitkering bij het overlijden van de ene partner plaatsvindt aan de nieuwe partner. Maar wanneer deze wijziging niet op de verzekering is doorgevoerd dan kan iedereen hoog of laag springen: het kapitaal wordt uitgekeerd aan de persoon die op de polis is genoemd!

De waarde van de woning
De waarde van woningen kan door de tijd verschillen. Bijvoorbeeld omdat er veel meer vraag naar woningen is dan aanbod, of door een verbouwing of doordat er in de omgeving van de woning veranderingen plaatsvinden die de waarde van de woning verhogen.

Is op de brandverzekering van de woning niet de juiste waarde verzekerd dan kan dat bij een schade tot problemen leiden. Ook wanneer de woning maar gedeeltelijk is beschadigd. De hoofdregel is dat er bij een te laag verzekerd bedrag een korting op de verzekering plaatsvindt. Stel dat de waarde van de woning 250.000 euro is en het verzekerd bedrag 200.000 euro, dan is er dus sprake van een onderverzekering van 20%. Indien u dan een schade heeft van bijvoorbeeld 20.000 euro dan loopt u het risico dat hiervan slechts 16.000 euro wordt vergoed. Het is dus van belang om regelmatig te kijken of het verzekerde bedrag van de woning correspondeert met de werkelijke waarde van uw woning.

De waarde van de inboedel
Door vererving kan iemand opeens kostbare objecten verwerven. Bijvoorbeeld een schilderij of sieraden. Ook in dat geval is het belangrijk om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de bestaande verzekeringen. Vallen de objecten wel onder de bestaande verzekering? En zo ja, voor welk maximaal bedrag? Vaak kennen verzekeringen voor bijvoorbeeld sieraden bepaalde maximaal te vergoeden bedragen. Bij het erven van kostbare sieraden kan het verstandig zijn om hiervoor een aparte voorziening te treffen. Ook is het belangrijk te voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij sprake is van onderverzekering. Is dit het geval dan kunnen, zoals we hierboven bij de brandverzekering hebben uitgelegd, ook bij kleinere schades die niets met deze sieraden te maken hebben, problemen ontstaan.

Kind gaat studeren en op zichzelf wonen
Ook het kind dat in verband met studie op zichzelf gaat wonen vereist aandacht. Hoe zit dat dan precies met de verzekeringen? Complex wordt het indien in de nieuwe woonsituatie van het kind er sprake is van gemeenschappelijke bewoning en gebruik van ruimtes.

Het zijn maar een paar veel voorkomende situaties die wij hier noemen. Zo zijn er nog veel meer! In de periodieke contacten met u proberen wij na te gaan of er veranderingen hebben plaatsgevonden die om aanpassing van uw zekerheidspakket vragen. Wij zijn nieuwsgierig omdat wij voor u het beste willen!

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.