Letsel na een ongeval? Altijd een deskundige inschakelen

door | mei 25, 2020 | Particulier

Raakt u ooit gewond door een ongeval waarvoor mogelijk een ander aansprakelijk is? Ons advies luidt, laat u dan altijd door een deskundige begeleiden. Een recente, rechterlijke uitspraak toont aan hoe belangrijk het advies van een deskundige kan zijn bij het verhalen van letselschade.

Schade als gevolg van opgelopen letsel
Indien u als gevolg van een ongeval letsel oploopt, kunt u te maken krijgen met vele vormen van schade die grofweg die in twee groepen kunnen worden onderverdeeld:

  1. Materiële schade, waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan schade aan uw kleding. Bij ernstiger letsel kan het ook zijn dat u tijdelijk of langere tijd niet meer kunt werken. Deze schades zijn over het algemeen redelijk objectief in “euro’s” uit te drukken.
  2. Immateriële schade. Bij deze schade hebben we het over een geldelijke vergoeding voor de pijn en het verdriet als gevolg van het letsel. Stel dat u als hobby viool speelt en dit door het ongeval niet meer kan, dan is er sprake van gederfde levensvreugde. Hoewel veel lastiger dan bij materiële schade kan ook hier een bedrag worden bepaald dat bedoeld is om deze pijn en gederfde levensvreugde (enigszins) te compenseren.

Anderen kunnen aansprakelijk zijn voor uw schade
Wanneer u op de fiets door een automobilist wordt aangereden, dan is direct duidelijk dat onderzocht moet worden of die specifieke automobilist aansprakelijk is voor het financieel nadeel dat u als gevolg van uw letsel heeft. Bij veel ongevallen is dit niet altijd even duidelijk. Bijvoorbeeld wanneer u, rijdend op het fietspad, met uw fiets valt door een gat in het wegdek. Is er in dat geval iemand, bijvoorbeeld de wegbeheerder, aansprakelijk te stellen voor de aanwezigheid van het gat in het wegdek? Of neem het voorbeeld dat u op uw werk even afgeleid bent en dwars door een glazen deur loopt? Een deur die er al jaren zat en u werkte al lange tijd bij deze werkgever. Ook dan zal de vraag onderzocht moeten worden of de werkgever in het kader van dit ongeval iets verweten kan worden.

In al dit soort situaties kan het van kleine omstandigheden afhangen of een ander verantwoordelijk gesteld kan worden voor het feit dat u letsel heeft opgelopen. Is dit zo, dan zal die ander in beginsel door u aangesproken kunnen worden op vergoeding van uw materiële en immateriële schade.

Juist voor een correcte inschatting van die kleine omstandigheden is deskundigheid nodig. Doet u geen beroep op deze deskundigen, dan loopt u het grote risico dat (een deel van de) schade die u door het ongeval heeft opgelopen, niet vergoed wordt.

Een triest verhaal
In 2018 werd een 83-jarige vrouw aangereden door een vuilniswagen. Het letsel was zo erg dat haar rechteronderbeen moest worden geamputeerd. De vrouw verloor haar wil om verder te leven en verzocht om euthanasie. Toen dit niet mogelijk bleek, heeft zij aangegeven niet meer te willen eten en drinken. Hierop is de vrouw overleden.

Ten behoeve van onder meer haar dochters was tijdens haar leven de verzekeraar van de vuilniswagen aangesproken. In de procedure die volgde kwam vast te staan dat het ongeval te wijten is aan de bestuurder van de vuilniswagen.

De erfgenamen vorderen na het overlijden van de vrouw zowel de materiële als immateriële schadevergoeding. Bij deze laatste ging het om de pijn en de gederfde levensvreugde van de inmiddels overleden vrouw.

Deze laatste claim wordt door de rechter afgewezen. De rechter stelt in het vonnis eerst vast dat het recht op vergoeding van immateriële schade kan overgaan op de erfgenamen van degene die recht heeft op deze schadevergoeding. Voorwaarde is dan wel dat degene die recht heeft op deze vergoeding (in dit geval de vrouw) tijdens haar leven zelf heeft beslist dat zij aanspraak wil maken op deze vergoeding en dat zij dit aan de aansprakelijke partij heeft meegedeeld.

Aan deze tweede voorwaarde was niet voldaan. De vrouw had dus direct na het ongeval de aansprakelijke partij moeten laten weten, dat zij ook aanspraak maakte op vergoeding van immateriële schade.

Iedereen die zich deze trieste situatie voor de geest probeert te halen, zal begrip hebben voor het feit dat in die fase het slachtoffer niet stilstaat bij zo’n formele regel. Juist daarom is het belangrijk om zo snel als mogelijk u door een deskundige te laten bijstaan, wanneer u te maken krijgt met letsel als gevolg van een ongeval.

In dit soort situaties mag u altijd contact met ons opnemen. Wij hebben een breed netwerk van deskundigen die u goed kunnen bijstaan. Wij brengen u graag in contact met een betrouwbaar iemand die gespecialiseerd is en snel kan bepalen welke acties in uw belang zijn.

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.