ORV: Huurders onderschatten financiële gevolgen overlijden

door | aug 24, 2020 | Particulier

Huurders zijn amper te porren voor het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Daarbij onderschatten ze volgens verzekeraar Scildon de financiële gevolgen voor de nabestaanden als een verdiendende partner wegvalt. Een overlijden zou voor zeker 25.000 huishoudens een groot financieel probleem betekenen wegens het ontbreken van een overlijdensrisicoverzekering.

Scildon liet onderzoek doen naar het draagvlak voor overlijdensrisicoverzekeringen onder kopers en huurders.  In Nederland overlijden jaarlijks ruim 150.000 mensen. Komt iemand vroegtijdig te overlijden, dan zorgt dat bij bijna de helft van de nabestaanden die geen verzekering hebben gesloten voor grote financiële problemen. ‘Een belangrijke kostenpost hierbij zijn de woonlasten voor de huur of hypotheek. Dit geldt in het bijzonder wanneer de overledene de kostwinner is’, aldus Scildon.

Geen plicht meer

Vooral huurders hebben geen ORV gesloten: bij 69 procent van de hurende gezinnen ontbreekt zo’n verzekering in de polismap. Bij woningeigenaren is het percentage zonder overlijdensrisicoverzekering ook altijd nog 40 procent, een percentage dat verder dreigt op te lopen nu de ORV bij een koopwoning in de meeste gevallen niet langer verplicht is. Volgens Scildon gaat het bij de de meest kwetsbare groep om huurders met een inkomen rond modaal, veelal lager opgeleide mensen met onvoldoende inzicht in de werkelijke woonlasten.

Huurder denkt niet na over ORV

Volgens Scildon heeft 39 procent van de consumenten met een huurwoning nooit over een ORV nagedacht. ‘Daarnaast schat 55 procent van de consumenten die er wel over nadenkt de premie veel en veel te hoog in en 21 procent heeft geen idee over de hoogte van de premie. Terwijl de kosten voor een dergelijke verzekering vaak minder dan 15 euro per maand bedragen.’

Bron: Vastgoedmarkt

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.