Top 10 bedrijfsrisico’s 2021: Covid-19 domineert

door | jan 21, 2021 | Zakelijk

Bedrijfsonderbreking, uitbraak van pandemieën en cyberincidenten, risico’s die allemaal  allemaal sterk met elkaar verbonden zijn, vormen de drie belangrijkste bedrijfsrisico’s voor 2021, zowel in Nederland als wereldwijd.

Bedrijfsonderbreking behoudt zijn toppositie, terwijl pandemieën een nieuwkomer op plek 2 is geworden en Cyber-incidenten naar de derde plaats doet verschuiven. Dat zijn enkele uitkomsten uit de tiende Allianz Risk Barometer, die januari 2021 is verschenen

Een drietal aan Covid-19 gerelateerde risico’s leidt de 10e Allianz Risicobarometer 2021 en weerspiegelt mogelijke disruptie- en schade-scenario’s waarmee bedrijven worden geconfronteerd in het kielzog van de coronavirus-pandemie. Bedrijfsonderbreking (nr. 1 met 41% reacties, was 37%) en pandemie-uitbraak (nr. 2 met 40%, stond met 3% op plek 17) zijn de belangrijkste bedrijfsrisico’s van dit jaar, waarbij cyberincidenten (nr. 3 met 40%, was 39%) op de derde plaats komen. De jaarlijkse enquête over wereldwijde bedrijfsrisico’s van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) omvat de standpunten van 2.769 experts in 92 landen en gebieden, waaronder CEO’s, risicomanagers, makelaars en verzekeringsexperts.

Covid-19

“De Allianz Risicobarometer 2021 wordt duidelijk gedomineerd door het Covid-19-trio risico’s. Bedrijfsonderbreking, pandemie en cyber zijn sterk met elkaar verbonden, wat de groeiende kwetsbaarheden van onze sterk geglobaliseerde en verbonden wereld aantoont”, zegt Joachim Müller, CEO van AGCS. “De pandemie van het coronavirus herinnert ons eraan dat risicobeheer en bedrijfscontinuïteitsbeheer verder moeten evolueren om bedrijven te helpen zich voor te bereiden op extreme gebeurtenissen en deze te overleven. Hoewel de pandemie landen over de hele wereld stevig in zijn greep houdt, moeten we ons ook voorbereiden op vaker voorkomende extreme scenario’s, zoals een wereldwijde cloudstoring of cyberaanval, natuurrampen als gevolg van klimaatverandering of zelfs een andere ziekte. uitbraak.”

De Covid-19-crisis blijft een onmiddellijke bedreiging vormen voor zowel de  veiligheid van mensen als bedrijven, en weerspiegelt waarom de uitbraak van een pandemie 15 posities omhoog is gestegen naar # 2 in de ranglijst, ten koste van andere risico’s. Vóór 2021 was het nooit hoger geëindigd dan # 16 in 10 jaar van de Allianz Risk Barometer, “Een duidelijk onderschat risico”, aldus de onderzoekers. In 2021 is het echter het grootste risico in 16 landen en een van de drie grootste risico’s op alle continenten en in 35 van de 38 landen die in aanmerking komen voor een top 10 risicoanalyse. Japan, Zuid-Korea en Ghana vormen de enige uitzonderingen.

Marktontwikkelingen

Marktontwikkelingen (nr. 4 met 19%) stijgen ook in de Allianz Risicobarometer 2021, als gevolg van het risico van stijgende insolventiecijfers na de pandemie. Volgens Euler Hermes zal het merendeel van de insolventies in 2021 plaatsvinden en wordt een toename aan faillissementen met 35% verwacht, vooral in de VS, Brazilië, China en enkele kernlanden in Europa. Verder zal Covid-19 waarschijnlijk een periode van innovatie en marktverstoring in gang zetten, de acceptatie van technologie versnellen, de ondergang van gevestigde exploitanten en traditionele sectoren bespoedigen en nieuwe concurrenten doen ontstaan.

Andere stijgers zijn onder meer macro-economische ontwikkelingen (# 8 met 13%) en politieke risico’s en geweld (# 10 met 11%), die voor een groot deel ook het gevolg zijn van de uitbraak van het coronavirus. Dalers in het onderzoek van dit jaar zijn onder meer veranderingen in wet- en regelgeving (# 5 met 19%), natuurrampen (# 6 met 17%), brand / explosie (# 7 met 16%) en klimaatverandering (# 9 met 13%) , allemaal duidelijk achterhaald door pandemische zorgen.

Hieronder de wereldwijde top 10 bedrijfsrisico’s voor 2021:

1. Bedrijfsschade
Incl. supply chain onderbreking.

2. Pandemie-uitbraak
Bv. gezondheids- en personeelskwesties, beperkingen van het verkeer.

3. Cyber incidenten
Bv. cyber crime, IT falen, datalekken, boetes.

4. Marktontwikkelingen
Bv. volatiliteit, verhoogde concurrentie / nieuwkomers, fusies en overnames, marktstagnatie, marktfluctuatie.

5. Aanpassingen in voorschriften en wetgeving
Bv. aanpassingen bij overheid, economische sancties, protectionisme, Brexit, desintegratie van Eurozone.

6. Natuurrampen
Bv. storm, overstroming, aardbeving.

7. Brand, explosie

8. Macro-economische ontwikkelingen
Bv. bezuinigingsprogramma’s, stijging van grondstofprijzen, deflatie, inflatie.

9. Klimaatverandering
Toenemende volatiliteit van het weer.

10. Politieke risico’s en geweld
Bv. oorlog, terrorisme, rellen.

Bron: Riskenbusiness.nl / FM.nl

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.