Uw vakantie en de verzekering

door | jun 2, 2020 | Particulier

Nu de zomervakantie steeds dichter bij komt vragen veel mensen zich af of ze wel naar hun vakantiebestemming kunnen. Sommige mensen gaan in deze tijd liever toch niet op vakantie en vragen zich af wat er dan mogelijk is. Wij hebben een aantal vragen en antwoorden verzameld.

Ik weet nog niet zeker of mijn reis doorgaat. Kan ik mijn reis annuleren?

U hebt altijd het recht de reis te annuleren, maar als u zelf de reis annuleert bent u gehouden om de reissom te betalen die u op dat moment verschuldigd bent. U krijgt dan geen geld terug en als u al een restreissom verschuldigd bent dan blijft u ook verplicht om deze te voldoen.
De kosten blijven voor uw eigen rekening. Doorgaans is er geen dekking op de annuleringsverzekering als u zelf annuleert, omdat u de reis liever niet meer maakt.

De reisorganisator zegt dat de reis gewoon doorgaat, maar ik zou er liever niet meer naartoe gaan. Kan ik mijn reis annuleren?

Als de reisorganisator de reis kan uitvoeren dan heeft hij aan zijn leveringsplicht voldaan. U kunt uiteraard zelf annuleren, maar u bent dan verplicht om aan uw contractuele verplichtingen te voldoen.
De kosten blijven voor uw eigen rekening. Doorgaans is er geen dekking op de annuleringsverzekering als u zelf annuleert, omdat u de reis liever niet meer maakt.

De reisorganisator zegt dat de reis gewoon doorgaat, maar door de Corona-maatregelen gaat de reis er heel anders uitzien dan gepland. Heb ik het recht om de reis te annuleren?

Als u zelf annuleert dan verspeelt u hiermee het recht de discussie te voeren over het al dan niet kunnen uitvoeren van de reis. De reisorganisatie hoeft u dan niet te compenseren. U kunt alleen discussie voeren over een overeenkomst die nog bestaat. Als u er niet uitkomt met de reisorganisatie dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Reis [https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/reizen/].
Houdt er rekening mee dat er zal worden beoordeeld of de reisorganisatie in redelijkheid handelt gegeven de omstandigheden en dat de reisovereenkomst alleen verplichtingen met zich meebrengt ten aanzien van de geboekte onderdelen, zoals vervoer en verblijf. Dat het openbare leven er anders uitziet is geen grond om de levering van de reis ter discussie te stellen. Ook ten aanzien van aanpassingen aan uw vervoer of verblijf zal worden beoordeeld of er in redelijkheid van u verwacht mag worden dat u deze aanpassingen accepteert.
De reisverzekering biedt geen dekking voor contractuele geschillen met reisorganisaties. Mogelijk biedt uw gezinsrechtsbijstandverzekering wel dekking voor geschillen over de reisovereenkomst.

Ik heb alleen een verblijf geboekt. Ik weet niet of ik op de plaats van bestemming kan komen. Kan ik mijn reis annuleren?

U heeft altijd het recht om de reis te annuleren. Als het verblijf geleverd kan worden dan is de reisorganisatie echter niet gehouden om u uw geld terug te geven.
Of uw annuleringsverzekering dekking biedt is afhankelijk van de verzekeraar en de situatie. Check hiervoor de veel gestelde vragen op de website van uw verzekeraar.

Ik heb een voucher ontvangen voor mijn geannuleerde reis en wil mijn voucher annuleren. Is dat mogelijk?

De voucher die u hebt ontvangen voor uw geannuleerde reis vertegenwoordigt een geldbedrag. U kunt deze voucher alleen omzetten in een reis. Normaal gesproken had u geld ontvangen, maar vanwege de omvang en impact van de corona-pandemie is nu gekozen voor vouchers. De reis waarvoor u een verzekering heeft aangeschaft bestaat niet meer. U kunt deze reis dan ook niet meer annuleren. Pas als u met de voucher een nieuwe reis hebt geboekt, kunt u zich weer voor het annuleringsrisico van die specifieke reis verzekeren.
Voor alle vragen over de vouchers, verwijzen wij u naar de website van de ANVR. Hier kunt u de meest gestelde vragen vinden.

Ik heb een kortlopende reisverzekering met werelddekking voor een reis voor de aankomende zomer gesloten. Kan ik de kortlopende reisverzekering opzeggen en premie terugkrijgen, nu ik weet dat ik dit jaar niet meer op reis ga?

U kunt uw kortlopende reisverzekering opzeggen en uw premie terugvragen voor een komende reis. Indien u een kortlopende reisverzekering hebt met een annuleringsverzekering, dan ontvangt u alleen premie terug voor uw kortlopende reisverzekering niet voor de annuleringsverzekering. 

Bron: Verbond van Verzekeraars

Ook de Consumentenbond heeft handige informatie over het coronavirus en annulering van uw zomervakantie.

 

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.