Verbouwen van uw woning een optie?

door | sep 30, 2020 | Particulier

In de afgelopen periode hebben veel mensen veel meer tijd besteed in en rondom de eigen woning. Daarbij kan het idee zijn ontstaan om de woning te gaan verbouwen. Er zijn verschillende manieren waarop de kosten van deze verbouwing kunnen worden gefinancierd. De belangrijkste mogelijkheden zetten wij op een rij.

Verhoging van uw bestaande hypotheek

verbouwenIndien de waarde van uw woning hoger is dan de restschuld van uw hypotheek, dan heeft uw woning een “overwaarde”. U kunt dan besluiten om uw bestaande hypotheek te verhogen. Hieraan zijn wel financieringskosten verbonden. Dat kan interessant zijn voor verbouwingen waarbij de kosten globaal meer dan €30.000,– bedragen.

Consumptief krediet

Voor de kosten van kleinere verbouwingen kunt u ook een specifiek consumptief krediet afsluiten. Meerdere kredietinstellingen kennen leningsvormen die juist ontwikkeld zijn voor de financiering van een verbouwing. De wijze waarop u rente en aflossing betaalt, lijkt erg  op een hypothecair krediet. U betaalt bij dit krediet geen afsluitkosten en onder bepaalde voorwaarden is de rente fiscaal aftrekbaar.

Vanuit spaargeld

Uiteraard kunt u de verbouwing ook financieren vanuit eigen spaargeld. De rente over spaarrekeningen is momenteel erg laag. Door uw woning te verbouwen vergroot u uw woonplezier en wanneer de verbouwing ook gericht is op het energiezuiniger maken van de woning zult u ook weer kosten gaan besparen en zal de waarde van uw woning hoger worden.

De ervaring leert dat het verstandig is wat liquide geld achter de hand te houden voor onverwachte gebeurtenissen.

U bent van harte welkom!
Heeft u plannen om uw woning te verbouwen en wilt u eens met ons van gedachten wisselen over hoe u in uw situatie deze verbouwing het slimst kunt financieren? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.