Verlopen rijbewijs en de autoverzekering

door | apr 21, 2020 | Particulier, Zakelijk

Omdat het op dit moment soms lastig of zelfs onmogelijk is om een rijbewijs te verlengen, heeft minister Van Nieuwenhuizen besloten dat alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Het Verbond van Verzekeraars wijst op de uitzonderingen in de coulanceregeling.

Mensen die voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling, kunnen tot 1 juni 2020 blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. Van Nieuwenhuizen heeft dit besluit genomen na overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars.

Autoverzekering

Het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat deze coulanceregeling niet op iedereen met een verlopen rijbewijs van toepassing is. Zo geldt de maatregel voor mensen die een rijbewijs hebben met een geldigheid van tien en vijf jaar. Onder die laatste groep vallen bijvoorbeeld rijbewijzen van beroepschauffeurs en rijbewijzen van mensen met een lichte medische beperking, die elke vijf jaar een keuring krijgen. Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, kunnen dus geen gebruik maken van deze maatregel. Hun rijbewijs moet vaker worden verlengd omdat vanwege een medische aandoening de rijvaardigheid regelmatig door een arts beoordeeld moet worden. Daarnaast benadrukt het Verbond nog eens dat het verlopen van een rijbewijs altijd een direct gevolg moet zijn van de coronacrisis.

Alleen in Nederland de weg op

De tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Ook inwoners van de EU die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere EU-lidstaat, vallen onder de regeling. Het verlopen rijbewijs geldt niet langer als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer – waarin zij de regeling toelicht – dat een verdere verlenging van de geldigheid na 1 juni 2020 aan de orde kan zijn, mocht dat nodig blijken.

Bron: InFinance

Meer nieuws en actualiteiten over corona en verzekeringen of financiën vindt u op onze overzichtspagina commitmentverzekeringen.nl/corona

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.