Verzuimbeleid in het MKB, 8 tips

door | mei 8, 2020 | Zakelijk

Een verzuimbeleid is wettelijk verplicht voor ieder bedrijf in Nederland met personeel. Hoe kun je een goed verzuimbeleid maken? 8 tips voor ondernemers in het MKB.

Wat is een verzuimbeleid?

Als je werknemers in dienst hebt, krijg je vroeg of laat te maken met verzuim. Zodra een werknemer ziek is, moet je als werkgever in actie komen. Welke stappen ga je nemen?

Met een goed verzuimbeleid kun je het ziekte­verzuim binnen je bedrijf verlagen. Het is dus belangrijk een duidelijk verzuimbeleid te maken en dit beleid structureel uit te voeren.

zorgkosten

Een verzuimbeleid is met name gericht op:

 • Het voorkomen en beperken van ziekte­verzuim.
 • Een goede begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.
 • Het volgen van de wettelijke richtlijnen rondom verzuim.
 • De veiligheid en gezondheid van werknemers waarborgen.

Zeker als je met meerdere leidinggevenden werkt binnen je bedrijf is het belangrijk een gezamenlijk verzuimbeleid te volgen. Je verzuimbeleid is een onmisbaar onderdeel van goed arbobeleid, goed personeel­s­beleid en goed werkgeverschap.

8 tips voor een goed verzuimbeleid

 1. Neem je RI&E als basis

  Als werkgever ben je verplicht een RI&E te (laten) maken. RI&E is een afkorting van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Dit is een belangrijk hulpmiddel om alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart te brengen.

  Door vervolgens de risico’s zo klein mogelijk te maken en te houden, zorg je voor een veilige en gezonde werkplek voor je personeel.

  Daarmee kun je al veel ongevallen en ziektegevallen voorkomen.

 2. Werk met een helder verzuimprotocol

  In een verzuimprotocol beschrijf je wat er precies moet gebeuren zodra een werknemer ziek wordt. Je zet alle stappen op een rij, van ziekmelding tot betermelding.

  Wet verbetering poortwachter
  Het is belangrijk je hierbij te houden aan de Wet verbetering poortwachter. In deze wet staan je verplichtingen bij de re-integratie van werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Omdat je aan het begin vaak nog niet weet hoe lang een werknemer uit de running zal zijn, is het zaak je er vanaf dag één al aan te houden.

 3. Geef je preventie­medewerker de ruimte

  Volgens de Arbowet moet je een preventiemedewerker aanstellen. Dit is iemand die weet welke risico’s er zijn in je bedrijf. Ook helpt hij je bij het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

  Geef je preventiemedewerker de ruimte om zich verder te ontwikkelen, jou te adviseren en je werknemers te helpen met vragen over arbeidsomstandigheden. Geef die medewerker ook een actieve rol in je verzuimbeleid. Samen sta je sterker.

 4. Werk goed samen met je arbodienst

  Een arbodienst kan je verder helpen bij het opstellen van je arbobeleid en verzuimbeleid. Via een arbodienst heb je de beschikking over allerlei deskundigen, zoals een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een veiligheidskundige en een arbeidsdeskundige.

  Door goed samen te werken met deze experts kun je een professioneel verzuimbeleid voeren. Zorg dat je alleen in zee gaat met een gecertificeerde arbodienst. Dan ben je zeker van de juiste ondersteuning.

 5. Zorg voor toegang tot de bedrijfsarts

  Volgens de vernieuwde Arbowet moet je jouw werknemers toegang geven tot een bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet je bedrijf ook preventief kunnen bezoeken.

  Is jouw werknemer het niet eens met de bedrijfsarts? Dan kan hij of zij een second opinion aanvragen. Dit moet jij mogelijk maken. Hoe deze second opinion precies verloopt, moet beschreven staan in het basiscontract met je arbodienst.

 6. Regel een goede verzuim­verzekering

  Met een verzuim­verzekering krijg je vaak niet alleen een financiële vergoeding als een werknemer ziek is, veel verzekeraars bieden namelijk een verzuim­verzekering met arbodienstverlening.

  Daarnaast geven verzekeraars je vaak ook extra hulp via een eigen verzuimmanager of verzuimcoach. Zo’n manager of coach is een handig aanspreekpunt bij vragen over verzuim en de re-integratieverplichtingen voor jou en je werknemer. Een verzuimcoach kan je ook helpen je verzuimbeleid te verbeteren.

 7. Richt je op fitte werknemers

  Vaak is een verzuimbeleid gericht op zieke werknemers, maar het doel is natuurlijk fitte en gezonde werknemers. Probeer een gezonde leefstijl binnen je bedrijf te stimuleren. Je kunt bijvoorbeeld werknemers die nooit of bijna nooit verzuimen een beloning geven. Dat is een slimme manier om verzuim te verlagen.

 8. Werk aan werkplezier

  Een van de beste manieren om verzuim te beperken is het vergroten van werkplezier. Als iemand met plezier naar het werk gaat is dat goed voor zijn gezondheid en zal hij zich niet zomaar ziek melden. Maak het werk dus leuk en uitdagend.

Bron: De Goudse

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.