Wanneer mag ik mijn werknemer ziek melden?

door | mrt 18, 2020 | Zakelijk

Door het coronavirus zitten veel werknemers thuis. Sommigen zijn ziek geworden, terwijl anderen slechts in quarantaine zitten. Het blijkt dat het voor werkgever niet altijd duidelijk is wanneer je een werknemer ziek mag melden. Hieronder een korte verduidelijking.

Wanneer mag een werkgever een werknemer WEL ziekmelden?

Werkgever mag een werknemer WEL ziekmelden wanneer deze recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte op grond van artikel 7.6.29, lid 1 BW. De werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte als hij niet in staat is om de bedongen arbeid (de arbeid die hij met zijn werkgever is overeengekomen in het arbeidscontract) te verrichten als gevolg van gezondheidsbeperkingen (door de ziekte). Of de werknemer het coronavirus heeft staat hier los van.

Wanneer mag een werkgever een werknemer NIET ziekmelden?

  • Uw werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen.
  • Uw werknemer is besmet, maar niet ziek.
  • Uw werknemer heeft klachten, maar heeft geen gezondheidsbeperkingen die hem belemmeren om zijn werk uit te voeren (vergelijk het met een verkoudheid).
  • Werknemer is in quarantaine geplaatst maar hij heeft geen gezondheidsbeperkingen die hem belemmeren om de bedongen arbeid te verrichten.

Als een werknemer in staat is om de bedongen arbeid uit te voeren maar dit door overheidsmaatregelen, quarantaine, etc. niet mogelijk is kan de werkgever misschien een beroep doen of de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Op dit moment is er geen volledige duidelijkheid hoe deze regeling (NOW) zich verhoud tot de loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid.

Wanneer een gezinslid ziek is van een werknemer en deze moet thuis verzorgd worden ook dan mag deze werknemer niet ziek gemeld worden. Het is dan voor werknemer mogelijk om eventueel kortdurend zorgverlof aan te vragen.

Bron: Plusdiensten

Meer nieuws en actualiteiten over corona en verzekeringen of financiën vindt u op onze overzichtspagina commitmentverzekeringen.nl/corona

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.