Werknemer met no-riskpolis – wijzigingen na ziekmelding

door | jul 17, 2020 | Zakelijk

Nadat een werknemer met no-riskpolis ziek is gemeld in het werkgeversportaal, moet hij een digitale vragenlijst van UWV invullen. Deze vragenlijst is vereenvoudigd.

De werkgever die een een werknemer met een no-riskpolis in dienst heeft, krijgt een Ziektewet-uitkering als deze werknemer ziek wordt. De werknemer moet dan een digitale vragenlijst van UWV invullen. Deze vragenlijst is nu eenvoudiger geworden.

Inloggen met DigiD

De belangrijkste wijziging is dat de werknemer niet langer een persoonlijke code hoeft in te vullen om in te loggen om bij de digitale vragenlijst te komen. Hij logt nu in met zijn DigiD op ziekgemeld.uwv.nl en vult de vragenlijst in.

Andere wijzigingen

Daarnaast is het volgende gewijzigd:

  1. De werknemer krijgt de brief met de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen zowel per post als digitaal op mijn UWV.
  2. Als de werknemer alweer beter is als hij de vragenlijst invult, kan hij de datum dat hij weer beter is doorgeven op de vragenlijst. Dit kan ook als de datum al is geweest.

Het is belangrijk dat de werknemer de vragenlijst invult. Deze informatie heeft UWV nodig om de hoogte en duur van de Ziektewet-uitkering te bepalen.

Bron: Salaris van morgen

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.