Wie maakte welke verkeersfout?

door | nov 29, 2019 | Particulier

Meestal is het bij schade in het verkeer duidelijk wie aansprakelijk is. Maar soms ook niet. Wij laten u een voorbeeld uit de praktijk zien.

De invoegstrook van een snelweg

Probeert u zich even het volgende voor te stellen. Een snelweg waarop een vrachtauto rijdt. Op de invoegstrook rijdt een personenauto. Tot zover zijn de feiten helder. Maar nu gaan de lezingen uit elkaar lopen.

De bestuurder van de vrachtauto stelt dat de personenauto zich onverantwoordelijk voor de aankomende vrachtauto wurmde en hij niet meer op tijd kon remmen. De bestuurder van de personenauto heeft een heel andere lezing. Diens lezing is dat hij al zeker 10 meter op de snelweg reed en de vrachtauto hem toen van achteren raakte. De lezingen lopen fors uiteen. Maar vaststaat dat de achterbumper van de personenauto vervangen moet worden.

De verkeersregels

In artikel 54 reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is (samengevat) het volgende bepaald: Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, moeten het overige verkeer voor laten gaan. “Zie je wel”, zegt de chauffeur van de vrachtauto.

“Nee hoor, zegt de bestuurder van de personenauto: ik had de bijzondere manoeuvre al voltooid en reed al op de snelweg. De regeling van artikel 54 van het RVV is niet van toepassing”.

Wat is het belang?

De vrachtauto had in deze casus geen schade. De eigenaar van de personenauto had een allriskverzekering. Wat is dan nog de zin van een discussie over wie “schuldig” is, zult u zich misschien afvragen? De kosten van het herstel van de achterbumper waren hoog. Inderdaad worden deze kosten vergoed door de allriskverzekering van de automobilist. Maar…. indien vastgesteld wordt dat de automobilist inderdaad tijdens de manoeuvre nog bezig was met invoegen dan heeft de automobilist dus de fout gemaakt en dat betekent dat de verzekeraar een eigen risico in rekening zal brengen en dat de automobilist terugvalt in zijn korting voor schadevrij rijden. Dus de automobilist heeft echt wel een financieel belang om zijn gelijk te halen.

Wij helpen u

Bijna dagelijks hebben wij op ons kantoor te maken met verkeersschades. Regelmatig zijn er tussen betrokkenen verschillende lezingen. Wij helpen onze relaties om hun visie op hetgeen gebeurd is zo goed mogelijk op papier te krijgen. Bijvoorbeeld door te wijzen op het belang van mogelijke getuigen. Maar ook door ervoor te zorgen dat in de schadeaangifte de juiste en relevante feiten worden vermeld. Is er sprake van een allriskverzekering en zijn wij het niet eens met het standpunt dat de eigen verzekeraar of de verzekeraar van de tegenpartij inneemt, dan gaan wij namens onze relatie de discussie met die partij aan. Dat heeft vaak succes, maar natuurlijk niet altijd.

Hoe de casus in dit artikel afliep? Helaas er waren geen getuigen en de aanrijding had wel héél dicht bij de invoegstrook plaatsgevonden. Wat uiteindelijk de doorslag gaf was dat de schade aan de achterbumper duidelijk was ontstaan aan de linkerkant van de bumper. Voor de commissie die uiteindelijk over deze kwestie moest beslissen was dit, omdat de eigenaar van de personenauto op geen enkele wijze zijn lezing kon onderbouwen, doorslaggevend om aan te nemen dat de chauffeur van de vrachtauto de juiste versie van het gebeuren had gegeven en dus werd de automobilist schuldig geacht aan het niet nakomen van artikel 54 RVV.

U ziet het: zelfs een ogenschijnlijk eenvoudige schade kan stevige discussies opleveren.
Een geruststelling: wij staan in dit soort discussies u zo goed mogelijk bij!

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.