Zullen wij eens naar uw overlijdensrisicoverzekering kijken?

door | mei 6, 2020 | Particulier

De overlijdensrisicoverzekering is een eenvoudige verzekering. In zijn meest eenvoudige vorm houdt dit in dat u met de verzekeringsmaatschappij afspreekt dat wanneer u binnen een bepaalde vooraf afgesproken periode komt te overlijden de verzekeringsmaatschappij een bepaald bedrag aan uw nabestaanden uitkeert.

Natuurlijk doet de verzekeringsmaatschappij dat niet gratis. Men vraagt hiervoor een premie. De hoogte van die premie hangt in belangrijke mate van twee factoren af.

  • Hoe hoog moet de uitkering zijn. Voor een uitkering van 1 miljoen zult u een hogere premie moeten betalen dan voor een uitkering van honderdduizend euro.
  • De statistische kans dat u in binnen de afgesproken periode komt te overlijden. Bent u bij het aangaan van de verzekering al ernstig ziek dan zal de verzekeraar waarschijnlijk dit risico te hoog vinden en de verzekering niet willen afsluiten of daarvoor een hele hoge premie vragen. Leeftijd is echter ook belangrijk. De kans dat iemand tussen zijn 20e en 30e komt te overlijden is statistisch kleiner dan dat iemand tussen zijn 60e en 70e komt te overlijden. De premie in het eerste geval zal dan ook lager zijn.

Sterke premiedaling
In de afgelopen jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen enorm gedaald. Mits u gezond bent kan het daardoor lonend zijn om te kijken of u in aanmerking komt voor een nieuwe verzekering tegen een veel lagere premie. Is dat het geval dan kan de oude verzekering worden beëindigd. Maar let wel op: nooit een overlijdensrisicoverzekering beëindigen voordat de dekking van een nieuwe verzekering zeker is.

Nieuwe verzekering
Wij merken bij relaties van ons kantoor dat het coronavirus de bewustwording over het risico van voortijdig overlijden heeft vergroot. In de hele markt is dan ook te zien dat het aantal mensen dat alsnog een overlijdensrisico afsluit sterk is gestegen. In dat verband kan het ook verstandig zijn om even te kijken of de verzekering die u misschien in het verleden heeft afgesloten nog wel het nu door u gewenste verzekerde bedrag kent. Misschien wilt u dit bedrag verhogen. In de meeste gevallen kan dat zonder medische keuring en kan volstaan worden met een schriftelijke gezondheidsverklaring.

Wilt u een actueel advies? Neem contact met ons op
Wilt u van ons een deskundig advies over het onderwerp overlijdensrisicoverzekering? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op. Wij zorgen dan dat uw verzekering aangepast wordt aan uw huidige wensen en actuele marktomstandigheden.

Commitment verzekeringen heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.